C Sharp

C# – Laborator 2

Erată: Parametrii de tip ref sunt utilizați în general ca parametrii de intrare-ieșire și nu trebuiesc neapărat inițializați în funcție. Parametrii de tip out sunt parametrii de ieșire și trebuiesc inițializați obligatoriu în funcție (de acolo și eroarea). Download solutie Visual Studio Laborator 2 C#